ontwerp mediawijsheid lesprogramma


In samenwerking met de school wordt invulling geven aan een mediawijsheidprogramma:

-wat willen we minimaal aanbieden aan kennis, vaardigheden en bewustwordingsthema’s?

-met welk doel?

-in welke groepen/leerjaren?

-op welke manier?


De weg er naar toe is misschien nog wel belangrijker dan de bestemming!


Terug naar: Waarvoor naar...Waarvoor_naar....html
Visie van...Visie_van....html
Thema’s...Themas....html
Visie_van....html
Themas....html
Waarvoor naar...Waarvoor_naar....html
Waarvoor_naar....html
Voor wie...Voor_wie....html
Voor_wie....html
Meer over...Meer_over....html
Meer_over....html
Contact met...Contact_met....html
Contact_met....html